Ga naar inhoud

Arbeidsconflict

2014 januari 21
door thom

U zult als werkgever regelmatig een andere mening hebben dan uw werknemers over bepaalde zaken. Zij willen meer loon, u wilt dat liever niet. Zij willen minder hard werken, u heeft liever dat ze minder op Facebook zitten. Die tegenstelling is normaal, maar hoe zit het wanneer het arbeidsconflict uit de hand loopt? Als u de werknemer niet meer op de werkvloer wilt hebben kunt u een ontslagtraject inzetten. Ingewikkelder wordt het echter wanneer uw werknemer zelf door een arbeidsconflict niet meer op de werkvloer wil verschijnen en zich misschien zelfs ziek meldt?

In dit artikel zullen we ingaan op het arbeidsconflict en wat uw rechten als werkgever daarin zijn. Er wordt gekeken naar hoe het zit met het loon bij een arbeidsconflict, hoe het zit met het ontslaan van een werknemer bij een arbeidsconflict en er wordt uitleg gegeven over wanneer een advocaat verplicht is.

Arbeidsconflict

Wanneer een werknemer niet meer op het werk verschijnt vanwege een arbeidsconflict, is er een patstelling ontstaan. U wilt dat hij komt werken, terwijl hij niet komt of zich zelfs ziek meldt.

In feite is de werknemer echter niet ziek, maar kan hij het niet aan dat hij naar het werk moet komen. Wel ziek wanneer hij op het werk is, niet ziek wanneer hij thuis is. ‘Situatieve arbeidsongeschiktheid’ is de juridische term voor een dergelijk arbeidsconflict.

In principe is er dus geen sprake van ziekte, maar enkel sprake van ongeschiktheid om bij u in het bedrijf te werken (op die specifieke plaats of afdeling).

Wat gebeurt er bij een arbeidsconflict?

Zodra uw werknemer zich ziek meldt, moet u zijn loon doorbetalen. De werknemer zal naar de bedrijfsarts of arbo-arts moeten gaan ter controle. Die arts zal voorstellen om de gemoederen tot bedaren te laten komen en zal de werknemer waarschijnlijk een week of twee rust laten houden.

Na die periode van rust zal de arts adviseren om te zoeken naar een oplossing van het arbeidsconflict. Er wordt dan vaak aangestuurd op mediation, helaas tevens op uw kosten. Het is in elk geval belangrijk dat u als werkgever het nodige doet om het arbeidsconflict op te lossen, zodat de werknemer weer kan terugkeren op de werkvloer.

Loon tijdens een arbeidsconflict

De tijd dat de werknemer thuis zit, wil hij wel graag salaris ontvangen. Hij is immers van mening dat u de oorzaak van het arbeidsconflict bent. U zult hoogstwaarschijnlijk het tegenovergestelde vinden: de werknemer is de oorzaak van het arbeidsconflict en doorbetalen van loon ziet u al helemaal niet zitten.

In de wet bestaat het beginsel van ‘geen arbeid, geen loon’. Werkt de werknemer niet, dan hoeft u hem ook niet uit te betalen. Voor een arbeidsconflict wordt echter tevens gekeken naar de vraag of het arbeidsconflict niet voor uw rekening dient te komen.

Wanneer u als werkgever (enige) schuld heeft aan het arbeidsconflict, zal de situatie al snel dusdanig zijn dat u de werknemer zijn salaris moet doorbetalen. Wanneer de gevolgen van het arbeidsconflict ‘redelijkerwijs’ voor uw rekening behoren te komen, zult u moeten betalen zegt de wet.

U betaalt toch geen loon tijdens het arbeidsconflict

Wanneer u geen loon betaalt, terwijl de werknemer van mening is dat hij wel recht heeft op loon, zal hij een loonvordering instellen.

De werknemer moet dan bewijzen dat er een arbeidsconflict speelt én dat de schuld bij u ligt, of dat de gevolgen van het arbeidsconflict voor uw rekening dienen te komen. Lukt hem dat niet, dan krijgt hij uiteraard geen loon.

Daarnaast moet uw werknemer alle medewerking verlenen wanneer u het arbeidsconflict probeert weg te nemen en hem weer aan het werk te laten gaan. Blijft hij toch thuis zitten en is hij onwillig, dan hoeft u geen loon te betalen. U moet uiteraard wel iets doen om het arbeidsconflict op te lossen: de werknemer gewoon weer aan het werk zetten is niet voldoende.

En als uw werknemer ziek is geworden van het arbeidsconflict?

Uw werknemer geeft wellicht in eerste instantie aan dat hij ziek is, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict/situatieve arbeidsongeschiktheid. Het kan echter ook zo zijn dat hij daadwerkelijk ziek wordt van het arbeidsconflict.

Denk daarbij aan de werknemer die in een depressie raakt of die hartklachten krijgt. In dat geval gelden de normale regels van ziekte en niet meer de regelgeving rondom het arbeidsconflict.

Het ontslaan van een werknemer na een arbeidsconflict

Het is goed mogelijk dat het arbeidsconflict niet is op te lossen met mediation of op een andere manier. In dat geval zal de werknemer ontslag moeten nemen of moet u hem ontslaan.

U kunt samen met de werknemer tot overeenstemming komen over zijn ontslag. Vaak gaat dat samen met een ontslagvergoeding.

Neemt uw werknemer zelf geen ontslag en gaat hij niet akkoord met ontslag, dan kunt u de arbeidsovereenkomst eventueel opzeggen (via het UWV) of ontbinden (via de kantonrechter).

Advocaat verplicht?

Wanneer er een arbeidsconflict speelt, is een advocaat niet verplicht. Ook wanneer het arbeidsconflict escaleert en er een onhoudbare situatie ontstaat waarin u de werknemer wilt ontslaan, is een advocaat niet verplicht.

Gezien de grote belangen die in een dergelijk geval spelen en de kans op het maken van fouten die grote gevolgen hebben aanzienlijk is, verdient het echter wel sterk aanbeveling om contact op te nemen met een advocaat. Dat geldt des te meer indien uw werknemer een advocaat heeft ingeschakeld, anders staat u al op achterstand voordat u bent begonnen.

Behalve het inschakelen van een advocaat, kunt u ook een jurist inschakelen. De kennis van een jurist (gespecialiseerd) doet vaak niet onder voor die van een advocaat (vaak is het tegendeel zelfs waar) en hoewel juristen ook niet goedkoop zijn, zijn hun uurtarieven meestal een stuk gunstiger.

Arbeidsconflict – Samengevat

Wanneer u een arbeidsconflict met een werknemer heeft, is dat vervelend. Het is dan het best om samen (eventueel samen met de bedrijfsarts) te bekijken of u tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Wanneer u er samen niet uitkomt en de zaak escaleert, is het niet verplicht, maar wel verstandig om een jurist in te schakelen. Dat geldt zeker wanneer uw werknemer een loonvordering instelt of wanneer u besluit uw werknemer te ontslaan.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op