Ga naar inhoud

Bedreiging

2014 mei 25
door thom

Als ondernemer heeft u soms te maken met personen die het ondernemen niet op de netste manier aanpakken. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u een overeenkomst aangaat onder bedreiging. Dat kan bedreiging met fysiek geweld zijn of met het openbaar maken van een geheim bijvoorbeeld.

Bedreiging is niet enkel strafrechtelijk aan te pakken (door aangifte te doen bij de politie), maar ook civielrechtelijk. In dit artikel wordt bedreiging civielrechtelijk bekeken, als wilsgebrek bij het aangaan van een overeenkomst.

Bedreiging

Volgens de wet is bedreiging aanwezig, naar dagelijkse taal vertaald, wanneer iemand een ander beweegt tot het verrichten van een rechtshandeling door hem met nadeel te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.

Bedreiging kan zowel met materieel als immaterieel nadeel zijn. Het kan zich keren tegen goederen (‘Ik steek uw bedrijfspand in brand!’), maar ook tegen personen (‘Ik zorg ervoor dat u niet meer thuis komt!’).

Het is niet nodig dat de bedreigde persoon zich daadwerkelijk bedreigd voelt: een redelijk oordelend mens zou zich bedreigd moeten voelen. Aan de andere kant zullen er ook mensen zijn die zich sneller bedreigd voelen: deze regel werkt dus ongunstig voor hen.

Het is dus ook niet nodig dat de bedreiger zelf voordeel heeft van de bedreiging, al zal dat vaak wel het geval zijn. In het geval een derde de overeenkomst sluit, maar hij geen enkele reden had om het bestaan van de bedreiging te veronderstellen, kan echter geen beroep op bedreiging als wilsgebrek worden gedaan. Eventueel zijn dan wel andere acties (bijvoorbeeld uit onrechtmatige daad) mogelijk tegen de bedreiger.

Gevolgen van bedreiging

Wanneer er sprake is van bedreiging en dit wordt ingeroepen, kan de overeenkomst die daardoor wordt aangetast, worden vernietigd. Dat houdt in dat de overeenkomst juridisch gezien nooit heeft bestaan.

Verbintenissen uit de overeenkomst die nog moeten worden nagekomen hoeven op dat moment niet meer te worden nagekomen. Eventuele reeds nagekomen verbintenissen moeten worden teruggedraaid: betaalde gelden moeten terugbetaald worden, geleverde goederen moeten teruggeleverd worden.

Bedreiging – Samenvatting

Bedreiging is een wilsgebrek, civielrechtelijk gezien. Dat houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen onder bedreiging kunt vernietigen indien u aan de voorwaarden voldoet. Dat houdt in dat de overeenkomst ‘rechtens’ nooit bestaan heeft. Alle reeds uitgevoerde gedeelten van de overeenkomst moeten worden teruggedraaid.

Wanneer er sprake was van bedreiging bij het aangaan van een overeenkomst en u die overeenkomst nu wilt vernietigen, is het verstandig om contact op te nemen met een goede jurist. Hij kan u de mogelijkheden en onmogelijkheden uitleggen en eventueel ervoor zorgen dat een onwillige wederpartij zijn plichten nakomt.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op