Ga naar inhoud

Bedrog

2014 mei 25
door thom

Wanneer iemand u als ondernemer oplicht of bedriegt bij het sluiten van een overeenkomst, kunt u daarvan aangifte doen. Echter, bedrog verandert niets aan uw civielrechtelijke situatie. Pacta sunt servanda: overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Het wilsgebrek ‘bedrog’ kan daar verandering in brengen en kan ervoor zorgen dat u onder de overeenkomst uit kunt. Dit artikel beschrijft wat bedrog als wilsgebrek inhoudt en hoe dat u kan helpen.

Bedrog

Volgens de wet is er sprake van bedrog, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een rechtshandeling beweegt door het opzettelijk doen van onjuiste mededelingen, het opzettelijk verzwijgen van feiten die moesten worden medegedeeld of het gebruiken van andere kunstgrepen.

Algemene bewoordingen die gebruikt worden om zaken aan te prijzen zijn geen bedrog, zelfs als ze niet waar blijken te zijn. Denk daarbij aan ‘Wij hebben de lekkerste appels van het land!’.

Zodra er sprake is van bedrog, kan een overeenkomst vernietigd worden. Dat houdt in dat hij juridisch gezien nooit heeft bestaan. Eventueel reeds betaalde gelden moeten worden terugbetaald, het eventueel reeds geleverde product moet ook worden teruggegeven. Bedrog is behalve bij de (ver)koop van goederen, ook mogelijk bij diensten. De afhandeling daarvan is enigszins afwijkend, maar komt op hetzelfde neer.

Bewijsplicht bedrog

Wanneer u iemand beschuldigt van bedrog in een overeenkomst, moet u dat bewijzen. Dat is bij bedrog vaak erg lastig, aangezien u moet bewijzen wat de beweegredenen van iemand waren om iets te zeggen. Was dat bijvoorbeeld opzettelijk een onjuiste mededeling doen, of was het onopzettelijke onwetendheid?

Een vordering tot vernietiging op basis van bedrog is daarom vaak lastig te onderbouwen, aangezien u iets moet bewijzen waar in de meeste gevallen geen bewijs voor bestaat.

Dwaling – Bedrog

Kunt u niet hard maken dat u bent bedrogen en dat de overeenkomst moet worden vernietigd om die reden? Wellicht kunt u dan wel een beroep doen op dwaling, een lichtere variant, met dezelfde uitwerking. Voor dwaling is het niet nodig dat de wederpartij opzettelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan, opzettelijk zaken heeft verzwegen of kunstgrepen heeft gedaan. Wel kan de overeenkomst daardoor vernietigd worden.

In tegenstelling tot bedrog, is dwaling dus veel minder streng. Daar is het reeds voldoende indien de uitlatingen zijn gedaan of niet zijn gedaan en daardoor de dwaling tot stand is gekomen. De uitlatingen hoeven niet opzettelijk onjuist te zijn, net als dat het verzwijgen niet opzettelijk hoeft te gebeuren. Sterker nog: bij dwaling kunnen beide partijen in sommige gevallen van de verkeerde veronderstelling uitgaan terwijl er alsnog een grond voor vernietiging is.

Het nadeel van dwaling ten opzichte van bedrog, is dat bij dwaling onder meer extra voorwaarden gesteld worden. Zo moet iemand aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan voordat de overeenkomst is gesloten. Heeft hij dat niet gedaan, dan is dwaling niet mogelijk. Bedrog zou in een dergelijk geval wel mogelijk kunnen zijn, aangezien daar geen onderzoeksplicht geldt.

Of u voor dwaling of voor bedrog gaat is dus een keuze die afhangt van uw bewijspositie en van de verdere omstandigheden van het geval. Mogelijk is om in bepaalde gevallen zowel bedrog als dwaling aan te voeren.

Bedrog – Samenvatting

Bedrog is een wilsgebrek dat ervoor kan zorgen dat u onder een overeenkomst uit kunt komen. Dat is echter niet gemakkelijk: u moet daarvoor bewijzen dat uw wederpartij opzettelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan, opzettelijk zaken niet heeft medegedeeld of kunstgrepen heeft toegepast. Dat is vaak lastig. Eventueel kan dwaling een uitkomst bieden.

Het is verstandig om in elk geval bij de beoordeling van bedrog of dwaling hulp van een goede jurist in te schakelen, om zodoende een juridisch sterke argumentatie op te bouwen.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op