Ga naar inhoud

Beroepsziekte

2014 januari 9
door thom

In uw bedrijf worden risico’s gelopen door werknemers, omdat en doordat ze werken. Wellicht is dat de kans om van een ladder te vallen of de mogelijkheid dat er op langere termijn een ziekte ontstaat.

Hier wordt die beroepsziekte besproken. Er wordt bekeken wat een beroepsziekte is, maar meer specifiek en belangrijk: wanneer u als werkgever aansprakelijk kunt worden gehouden voor een dergelijke beroepsziekte.

Beroepsziekte bij werknemers

Wanneer een werknemer plotseling onheil overkomt op het werk, wordt gesproken van een ongeval op het werk of arbeidsongeval. Wanneer de werknemer echter op langere termijn ziek wordt door het werk dat hij doet, wordt er gesproken van een beroepsziekte.

In vrijwel elk bedrijf is er een risico op beroepsziekte. Vrijwel elke ondernemer kent de loodvergiftiging of het risico dat wordt gelopen door het omgaan met astbest. Ook andere ziekten kunnen worden aangemerkt als beroepsziekte. Denk bijvoorbeeld aan de ‘muisarm’ (RSI), aan overspannenheid of aan alcoholverslaving. Dit gaat ook juridisch gezien op: een beroepsziekte kan zich zowel fysiek als psychisch manifesteren.

Schadevergoeding bij de beroepsziekte

De hoofdregel op de werkvloer voor wat betreft schadevergoeding is: Is de beroepsziekte op de werkvloer ontstaan, dan bent u als werkgever in beginsel aansprakelijk voor deze ziekte.

U kunt onder die aansprakelijkheid uit komen op enkele manieren. U kunt stellen dat uw werknemer de beroepsziekte met opzet heeft laten ontstaan. Daarnaast kunt u stellen dat hij bewust roekeloos is geweest en dat daardoor de ziekte is ontstaan. Ten slotte heeft u de mogelijkheid om te stellen dat u aan uw zorgplicht als werkgever heeft voldaan. U toont dan aan dat u zorgvuldig genoeg bent geweest en dat u voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de beroepsziekte en de daaruit volgende gezondheidsschade te voorkomen.

Het is erg lastig om te stellen dat een werknemer de beroepsziekte opzettelijk heeft laten ontstaan. Vrijwel geen enkele werknemer zal dit doen en als hij of zij dit zal doen, is het voor u moeilijk om dat aan te tonen. Dat geldt ook voor bewuste roekeloosheid: volgens de jurisprudentie kan er niet gemakkelijk worden gesproken van bewuste roekeloosheid. De beste kans heeft u meestal wanneer u het standpunt inneemt dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan en dat u dus voldoende heeft gedaan om de beroepsziekte te voorkomen.

Wanneer heeft u voldoende bescherming tegen de beroepsziekte geboden?

U zult zich afvragen: ‘Wat moet ik precies doen op dit moment, om in de toekomst aansprakelijkheid te voorkomen?’. Dat is moeilijk te zeggen, want dat verschilt uiteraard per beroepsgroep en per soort werk.

De Arbowet is in dat geval het minimale dat u moet doen als werkgever. U moet een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden zegt de Arbowet in zijn algemeen. Meer gericht op beroepsziekten zijn de bepalingen over het verplicht maken van een risico-inventarisatie en risico-evaluatie. De resultaten daarvan moet u aan uw werknemers bekend maken en u moet deze risico’s zoveel als mogelijk voorkomen. De werknemers moet u duidelijk maken welke precieze risico’s zij lopen én hoe ze die kunnen beperken en hoe ze zich kunnen beschermen ertegen. Kunt u de risico’s niet beperken of vermijden, dan moet u de werknemers doeltreffende en passende (geschikte) veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen zodat ze zich kunnen beschermen en de beroepsziekte kunnen voorkomen.

Zoals gezegd, geeft de arbowet een minimumnorm aan. Voldoet u niet aan de arbowet, dan voldoet u niet aan uw zorgplicht. Voldoet u wel aan de arbowet, dan wil dat niet zeggen dat u niet aansprakelijk gehouden kunt worden voor een beroepsziekte. In sommige gevallen dient u namelijk nog extra maatregelen te nemen om een beroepsziekte te voorkomen.

Beroepsziekte ontstaan door toedoen werknemer

Wellicht zult u in sommige gevallen betwijfelen of de beroepsziekte wel echt op het werk is ontstaan. De regels van hierboven gelden enkel voor ongevallen op het werk en niet voor ongevallen in privé, dus wellicht bent u helemaal niet aansprakelijk.

Voor voorbeelden kunt u denken aan de astbestopruimer die tevens kettingroker is. Denk bijvoorbeeld ook aan de administrateur die een eenmanszaak naast zijn werk runt en overspannen raakt. Is dat uw schuld en bent u aansprakelijk voor die beroepsziekte? Wellicht komt de ‘beroepsziekte’ door het roken of door de eenmanszaak en niet door de arbeid die de werknemer voor u verricht.

In een dergelijk geval is het niet mogelijk om te bewijzen waar een ziekte door komt. Misschien door het roken, misschien door het opruimen van astbestplaten. Mocht deze situatie zich voordoen, dan kan de aansprakelijkheid verdeeld worden tussen u als werkgever en de werknemer. De schade wordt dan dus ook verdeeld. Dit kan uitkomen op ‘elk de helft’, maar ook andere verdelingen kunnen worden gedaan indien dat gerechtvaardigd is.

Heeft u een advocaat nodig?

In beginsel heeft u geen advocaat of jurist nodig bij een conflict rondom de beroepsziekte. Wij zijn daarin gewoon eerlijk. U mag zelf corresponderen met uw werknemer en u mag ook zelf de procedure bij de rechter voeren wanneer die voortvloeit uit dat conflict.

Over het algemeen is dat echter niet verstandig. Zodra het conflict met uw werknemer ontstaat en hij u aansprakelijk probeert te houden voor de beroepsziekte, gebeurt het regelmatig dat ondernemers meer kwaad dan goed doen in hun correspondentie. Dat is de ondernemer niet aan te rekenen, maar is wel zonde.

Wanneer een werknemer u aansprakelijk probeert te stellen is het dus verstandig om de correspondentie en het contact met de werknemer via een jurist te laten lopen. Dat kost u nu even wat extra’s, maar dat levert u meestal wel een veel betere positie in een procedure op.

Beroepsziekte – Samengevat

Het krijgen van een beroepsziekte is een risico in elke beroepsgroep. In beginsel bent u als werkgever aansprakelijk voor het ontstaan van een beroepsziekte, al zijn er enkele mogelijkheden om u te verweren tegen aansprakelijkheid.

Het belangrijkste verweer is dat u voldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van de beroepsziekte. De arbowet geldt daarbij als minimumnorm. Wanneer de werknemer ook zelf in privé een aandeel gehad zou kunnen hebben, kan dat worden gecompenseerd in de schadevergoeding.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op