Ga naar inhoud

Beslaglegging

2014 mei 23
door thom

Elke ondernemer komt ze tegen: klanten die niet betalen (en/of leveranciers die niet leveren). Beslaglegging is het ultieme middel om betaling alsnog af te dwingen.

Hier leggen we kort uit hoe beslaglegging in zijn werk gaat.

Beslaglegging in zijn algemeen

Als ondernemer stuurt u een factuur. Wanneer die niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, stuurt u een herinnering. Daarna stuurt u een meer dringende herinnering, een aanmaning. Wanneer u klant ondanks voorgaande brieven in gebreke blijft met betalen, kunt u kiezen voor de route van beslaglegging.

Beslaglegging is vrijwel nooit mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. Uitzonderingen zijn onder meer houders van een recht van hypotheek of pand (de bank vaak) en de fiscus. U als ondernemer zult dus meestal naar de rechter moeten.

De rechter toetst of de vordering terecht is en kan ‘toestemming’ geven om beslag te leggen.

Executoriaal beslag

De vorm van beslag die in de volksmond als ‘beslaglegging’ bekend staat is het executoriaal beslag.

Na het vonnis van de rechter, wordt dat aan uw klant ‘betekend’. Hij heeft dan nog twee dagen om het bedrag vrijwillig op tafel te leggen. Doet hij dat niet, dan komt er een tweede deurwaardersexploot: er wordt beslag gelegd.

De daadwerkelijke beslaglegging gebeurt in het bijzijn van politie. Werkt de schuldenaar niet mee, dan wordt hij gedwongen.

De in beslag genomen goederen worden daarna executoriaal verkocht. Als ondernemer en schuldeiser kunt u ze niet in bezit nemen. Van de opbrengsten van de executoriale verkoop, wordt uw rekening betaald.

Conservatoir beslag

De route naar beslaglegging duurt enige tijd. Nadat u de vordering uit handen heeft gegeven en de dagvaarding is betekend aan de schuldenaar, gaan er vaak rustig nog enkele maanden overheen voordat de daadwerkelijke beslaglegging een feit is. In de tussentijd kan de schuldenaar zijn goederen ‘wegmaken’, waardoor u nergens meer beslag op kunt leggen.

Dat probleem is te ondervangen met het opstarten van een kort geding ter beslaglegging, echter, ook dat duurt vaak enkele weken. Daarnaast is een kort geding niet altijd een optie en zitten ook daar nadelen aan verbonden. Een goede jurist kan u adviseren hierover.

Om te voorkomen dat een schuldenaar zijn goederen wegmaakt, kunt u ‘stiekem’ bij de rechter vragen om een bevriezing van zijn goederen (waaronder banktegoeden). Dat heet conservatoir beslag (‘bewarend’ beslag).

Na het conservatoir beslag moet er wel binnen bepaalde tijd een procedure worden opgestart om te toetsen of de vordering standhoudt (en eventueel daarna executoriaal beslag te leggen).

Derdenbeslag: beslaglegging bij derden

Erg effectief is vaak om niet beslag te leggen bij de schuldenaar zelf, maar beslaglegging bij derden waar hij nog iets van tegoed heeft.

Denk daarbij aan beslaglegging op nog uit te keren loon of uitkering, beslaglegging op nog openstaande facturen (bij ondernemers) of beslaglegging op banktegoeden.

Beslaglegging bij derden is zowel in de executoriale als in de conservatoire variant te leggen. In de eerste variant betekent beslaglegging dat de gelden moeten worden uitgekeerd aan u als schuldeiser, in de tweede variant, dat ze moeten worden vastgehouden tot nader order.

Aandachtspunten bij beslaglegging

Bij beslaglegging zijn er een aantal aandachtspunten. De belangrijkste:

  • Denk aan uw imago. Schakel voor de juridische procedure geen pitbull in, indien u dat imago niet wilt uitdragen. Kies daarom een jurist die het netjes houdt, maar die wel van aanpakken weet;
  • Van een kale kip kan men niet plukken. Incasseren met bijbehorende beslaglegging is leuk, maar wanneer uw schuldenaar niets heeft, heeft u pech en maakt u onnodige kosten;
  • Bekijk ook of u geen mogelijkheid tot verrekening heeft. Heeft u nog een schuld openstaan aan uw schuldenaar, dan is de kans aanwezig dat u juridisch gezien mag verrekenen.

Beslaglegging – Samenvatting

Beslaglegging kan op meerdere manieren plaatsvinden, van executoriaal beslag tot conservatoir beslag, eventueel met beslaglegging onder derden. Welke manier in uw geval het beste past, is afhankelijk van uw vordering en van de schuldenaar.

Het verdient aanbeveling om te overleggen met een jurist wat de beste aanpak in uw specifieke zaak is.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op