Ga naar inhoud

Bestuurdersaansprakelijkheid afdekken

2014 mei 19
door thom

Als bestuurder van een vennootschap en als ondernemer, bent u het gewend om risico’s te lopen. Sommige risico’s dekt u af, andere laat u voor wat het zijn. Dat is ondernemen.

Een van de risico’s is aansprakelijkheid van u als ondernemer in privé voor schulden van de onderneming. Wanneer u een eenmanszaak of vof heeft, weet u (of zou u moeten weten) dat u in privé aansprakelijk kunt worden gehouden. Wanneer u echter bijvoorbeeld een bv heeft, kan dat in sommige gevallen ook, al is dat minder bekend. Hier leggen we kort uit hoe dat zit. Heeft u echter specifieke vragen, dan verdient het aanbeveling om contact op te nemen met een jurist.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is niet de hoofdregel, maar is ook niet de uitzondering meer. Twintig jaar geleden werd nog gesproken over de ‘mythe van bestuurdersaansprakelijkheid’: bestuurdersaansprakelijkheid kwam (bijna) nooit voor. Tegenwoordig is bestuurdersaansprakelijkheid nog steeds niet standaard, maar het is wel regelmatig aan de orde. Bestuurders die fouten hebben gemaakt (al dan niet met opzet) of bestuurders die onvoldoende toezicht hebben gehouden op andere bestuurders kunnen in privé aansprakelijk worden gehouden en dat gebeurt meer en meer. Ook commissarissen die slecht toezicht houden kunnen in privé worden aangepakt.

U kunt als bestuurder in privé aansprakelijk gehouden worden op een aantal manieren. Hierna noemen we er (kort door de bocht) enkele.

  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur van uw vennootschap, waarna de vennootschap failliet gaat;
  • Het doen van uitkeringen aan aandeelhouders (regelmatig is dat de ondernemer zelf) terwijl uw bv daardoor in de problemen komt;
  • Het plegen van een onrechtmatige daad door verplichtingen aan te gaan die niet kunnen worden nagekomen door de vennootschap;
  • Het plegen van een onrechtmatige daad door vorderingen niet te betalen en verhaalsmogelijkheden op de vennootschap te frustreren;
  • Het niet tijdig melden van betalingsonmacht wanneer u bepaalde belastingen niet kunt betalen.

Zoals gezegd, dit zijn slechts de belangrijkste voorbeelden. De wet kent echter nog een aantal andere specifieke regelingen waarin u als bestuurder van een vennootschap hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gehouden.

Bestuurdersaansprakelijkheid afdekken

Denkt u nu: ja, maar ik heb een holding (bv) als bestuurder van mijn werkmaatschappij, dus mij kan niets gebeuren? Voor bestuurdersaansprakelijkheid maakt een ‘extra laag’ niets uit: u wordt gewoon als bestuurder van de holding in privé aansprakelijk gehouden. Een extra laag wordt zonder meer juridisch ‘doorgeprikt’. Hoe kunt u dan toch uw risico afdekken als u dat wilt?

Bestuurdersaansprakelijkheid afdekken kan grofweg op twee manieren, die eventueel met elkaar gecombineerd kunnen worden:

  • Verzekeren: Verzekeraars zien deze opkomst en bieden daarom bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen aan. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt namelijk niet door uw privé aansprakelijkheidsverzekering gedekt (die dekt meestal enkel letselschade en schade aan goederen), net als door uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook enkel letsel en goederenschade). Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dan weer wél zuivere vermogensschade, maar enkel als gevolg van beroepsfouten (verkeerd advies bijvoorbeeld). Enkel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen dekken het risico van bestuurdersaansprakelijkheid af (zolang u aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen: geen opzet bijvoorbeeld).
  • Risico’s in kaart brengen en vermijden: Voorkomen is beter dan genezen, ook in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid. Zorg er ‘gewoon’ voor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten en er zal geen sprake zijn van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid in privé. Vaak is het hebben van controlesystemen en de controle door een goede jurist tevens een voorwaarde voor de verzekering om tot een acceptabele premie te kunnen komen.

Bestuurdersaansprakelijkheid afdekken – Samenvatting

Een bv of een andere rechtspersoon beschermt u als bestuurder in privé tegen aansprakelijkheid voor zakelijke schulden. Echter, soms kan die aansprakelijkheidsbeperking opzij worden geschoven. U bent dan in privé aansprakelijk voor zakelijke schulden van uw vennootschap. Geen leuke gedachte.

Om dat te voorkomen kunt u een verzekering afsluiten. Daarnaast is het verstandig om de risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid binnen uw onderneming goed in kaart te laten brengen. Hij kan ervoor te zorgen dat toekomstige risico’s voorkomen kunnen worden. Dat is vaak ook al een voorwaarde om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te kunnen sluiten. Kortom: voorkomen is beter dan genezen.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op