Ga naar inhoud

Boetebeding

2014 januari 4
door thom

In uw bedrijf zullen bepaalde gedragingen van werknemers uit den boze zijn. Uw werknemers mogen bijvoorbeeld nooit vertrouwelijke documenten mee naar huis nemen en u wilt er zeker van zijn dat dat wordt nageleefd. Daarvoor kunt u een boetebeding gebruiken.

Hier wordt dat boetebeding beschreven, zowel wat het precies is, als hoe het boetebeding overeen moet worden gekomen en hoe het zit met een boete die aan een concurrentiebeding is gekoppeld.

Boetebeding

Het boetebeding kunt u als werkgever in een arbeidsovereenkomst opnemen. De arbeidsovereenkomst kan ook verwijzen naar een ander document waar dit boetebeding in is opgenomen.

Er wordt dan bijvoorbeeld opgenomen als boetebeding dat wanneer de werknemer feit X begaat, dit dusdanig ernstig is gezien reden Y en Z, dat hij een boete van … euro per keer moet betalen. De boete moet dan op verzoek van de werkgever worden overgemaakt naar ….

Wanneer is een boetebeding geldig?

Een boetebeding moet volgens de wet schriftelijk zijn overeengekomen. Dat zou dus in de arbeidsovereenkomst kunnen, maar ook in een ander document waarnaar de arbeidsovereenkomst verwijst, bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement. Ook een cao kan een boetebeding herbergen.

Het boetebeding mag niet in vage termen zijn opgenomen. Het beding moet duidelijk zijn: voor welke gedragingen het boetebeding geldt en hoe hoog de boete is die daarop staat moet zijn opgenomen.

Inherent aan het boetebeding is een soort van belangenverstrengeling voor de werkgever. Er zullen immers werkgevers zijn die het boetebeding streng handhaven om zo een aantal keren de boete te kunnen opstrijken. Daarom is wettelijk bepaald dat de bestemming van de boete geen persoonlijk voordeel voor u als werkgever mag inhouden, zowel direct als indirect. Wat er soms wordt gedaan is dat het boetebeding ten gunste van een goed doel wordt opgesteld.

Wat wel mogelijk is, is het opstellen van een ‘boetebeding’, niet als boetebeding, maar als ‘gefixeerde schadevergoeding’. In dat geval geldt het als schadevergoeding die u als werkgever ontvangt voor de gedraging van de werknemer en is de bovenstaande regel niet meer van toepassing.

Ook wanneer de werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag u in het boetebeding opnemen dat u afwijkt van de wettelijke regel dat u geen voordeel mag verkrijgen uit de boete.

Innen van de boete bij de werknemer

Zodra de werknemer het boetebeding overtreedt, mag u als werkgever de boete opeisen. U mag de boete opeisen, u heeft niet de verplichting om de boete op te eisen.

Wanneer u tevens schade heeft geleden, zou het kunnen dat u de werknemer daarvoor aansprakelijk wil houden. In dat geval zult u een keuze moeten maken: het is óf het boetebeding óf de schadevergoeding. Gezien het feit dat het bedrag van het boetebeding soms niet in de bedrijfskas terecht mag komen, kan het interessant zijn om in die gevallen te kiezen voor de schadevergoeding. U moet dan uiteraard wel aannemelijk kunnen maken dat u schade heeft geleden.

Is de gedraging van de werknemer zeer onacceptabel, dan zouden er eventueel ook andere mogelijkheden open staan tegen de werknemer. Denk daarbij aan een schorsing of aan ontslag, al dan niet op staande voet.

Hoogte boete

De boete uit het boetebeding mag maximaal een halve dag loon per week zijn. Wanneer u meerdere kleinere boetes oplegt, mogen de boetes in totaal niet meer dan een halve dag loon per week bedragen geeft de wet aan.

Betaalt u uw werknemer echter meer dan het wettelijk minimumloon (en dat zal heel vaak zo zijn), dan kunt u schriftelijk in de arbeidsovereenkomst bepalen dat het bedrag van de boete meer bedraagt dan een halve dag loon per week. Ook mag u dan (zoals hierboven beschreven) besluiten dat u wél voordeel zult trekken uit de boete. De rechter kan de boete dan overigens wel matigen wanneer uw werknemer het er niet mee eens is en de boete bovenmatig is.

Boetebeding in combinatie met concurrentiebeding

Vaak wordt een boetebeding gecombineerd met een concurrentiebeding. Treedt de werknemer die uit dienst gaat bij een concurrent in dienst terwijl hij dat volgens zijn concurrentiebeding niet mag, dan zit daar ook een boete aan vast. Mag de boete dan ook niet voordelig zijn voor de werkgever (ervan uitgaande dat geen andere uitzonderingsgevallen van toepassing zijn waarin dat wel mag)?

Door de Hoge Raad is besloten dat het concurrentiebeding met boete niet hoeft te voldoen aan de voorwaarden voor een boetebeding. Kortom: de werkgever mag voordeel hebben uit de boete, de boete mag hoger zijn dan hierboven is beschreven én een combinatie van de boete en van schadevergoeding is toegestaan.

Boetebeding – Samengevat

Als werkgever kunt u een boetebeding opnemen in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers. Het is daarbij belangrijk dat u bovenstaande regels in acht neemt, anders wordt het boetebeding niet geldig geacht door de rechter.

Loopt u tegen problemen aan rondom het boetebeding, bijvoorbeeld doordat een werknemer de afgesproken boete niet wil betalen of daarom zelfs gaat procederen, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen wanneer u de boete toch wilt opeisen.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op