Ga naar inhoud

Contracten

Algemeen

Overeenkomst opstellen – Waar moet u op letten wanneer u een overeenkomst opstelt?

Mondelinge overeenkomst – Wat zijn de bijzonderheden van de mondelinge overeenkomst?

 

Bedingen bij/in de overeenkomst

Algemene voorwaarden – Hoe gaat u om met algemene voorwaarden? Wat mag wel en wat niet?

Exoneratiebeding – Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

Boetebeding – Over de contractuele boete en het innen ervan.

Ontbindende voorwaarde – Wat is een ontbindende voorwaarde? Wanneer kunt u hem inroepen?

Opschortende voorwaarde – Wat is een opschortende voorwaarden? Wanneer kunt u hem inroepen?

 

Ongeldige overeenkomsten

Dwaling – Wanneer is vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of oneigenlijke dwaling mogelijk?

Bedrog – Kunt u uw overeenkomst vernietigen in het geval van bedrog?

Bedreiging – Aan welke voorwaarden dient een bedreiging te voldoen voordat u een overeenkomst mag vernietigen?

Misbruik van omstandigheden – Wanneer mag u een overeenkomst vernietigen wegens misbruik van omstandigheden?

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Hoe gaat u om met algemene voorwaarden? Wat mag wel en wat niet?

Gebruik van algemene voorwaarden – Alles over hoe u algemene voorwaarden gebruikt en waar u zoal op moet letten.

Wanneer zijn algemene voorwaarden ongeldig? – Over welke algemene voorwaarden ongeldig zijn.

Zwarte lijst met algemene voorwaarden – Wat houdt het in als een beding op de zwarte lijst staat? Welke bedingen staan erop?

Grijze lijst met algemene voorwaarden – Wat houdt het in als een beding op de grijze lijst staat? Welke bedingen staan erop?

Algemene voorwaarden spreken elkaar tegen – Over wat te doen wanneer er verschillende soorten algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Internationaal

Internationaal zakendoen – Wat is juridisch gezien belangrijk bij grensoverschrijdende overeenkomsten?

 

Wanprestatie

Wanprestatie – Over (de gevolgen van) wanprestatie bij de nakoming van een overeenkomst.

Sommatiebrief – Wat is het nu van een sommatiebrief? Wanneer verzendt u hem?

Ingebrekestelling – Wanneer is het verstandig om een ingebrekestelling te verzenden? Wanneer hoeft dat niet?

Wanneer kunt u een overeenkomst ontbinden? – Over ontbinding van overeenkomsten als uw klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt.

Schadevergoeding bij wanprestatie van leverancier of klant – Uitleg over wanneer schadevergoeding bij wanprestatie van de wederpartij kan worden geĂ«ist.

Overmacht – Wat overmacht in het geval van wanprestatie is en wat de gevolgen ervan zijn.

 

Overeenkomsten opstellen

Koopovereenkomst

Huurovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst opstellen – Waarom is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen en wat moet erin worden opgenomen?

Overeenkomst van opdracht

Lastgevingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst

Bruikleenovereenkomst

Leningsovereenkomst

Borgstellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Managementovereenkomst

Distributieovereenkomst

Franchiseovereenkomst

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op