Ga naar inhoud

Derdenbeslag

2014 mei 24
door thom

Beslaglegging is soms als ondernemer niet te vermijden. U heeft diensten of goederen geleverd en de afnemer ervan, uw klant, betaalt niet, ook niet na vriendelijk aandringen. Zelfs na minder vriendelijk aandringen blijft betaling uit.

Beslaglegging kan in een dergelijk geval de uitkomst bieden, waarbij de variant ‘derdenbeslag’ vaak het meest effectief is. Hier leggen we in het kort uit wat derdenbeslag is. Wilt u weten of derdenbeslag ook in uw geval een goede oplossing is, dan neemt u het best contact op met een goede jurist.

Derdenbeslag

Derdenbeslag is een vorm van beslaglegging waarbij het beslag niet onder uw schuldenaar wordt gelegd (bijvoorbeeld op zijn auto, woning of bedrijfspand), maar op vorderingen die hij nog heeft op anderen. Die vorderingen zijn in verreweg de meeste gevallen geldvorderingen.

Bij derdenbeslag wordt er meestal beslag gelegd op periodieke uitkeringen zoals loon of een uitkering bij particulieren en op openstaande vorderingen bij klanten indien het bedrijven betreft. Bij zowel particulieren als bij bedrijven is derdenbeslag in de vorm van bankbeslag erg effectief.

U kunt niet zomaar derdenbeslag bij iemand leggen. Daarvoor heeft u altijd toestemming van de rechter nodig. Hoe dat werkt, is afhankelijk van het soort derdenbeslag: betreft het executoriaal derdenbeslag of betreft het conservatoir derdenbeslag?

Executoriaal derdenbeslag

Executoriaal derdenbeslag is uitvoerend derdenbeslag. Dat wil zeggen dat na beslaglegging wordt gezorgd voor tegeldemaking van de goederen (verkoop) teneinde daadwerkelijk de vordering erop te kunnen voldoen. Is er beslag gelegd op een geldsom, dan kan die direct gebruikt worden ter voldoening van de vordering.

Bij executoriaal derdenbeslag moet in verreweg de meeste gevallen toestemming van de rechter worden verkregen. Dit gebeurt door het dagvaarden van uw klant/schuldenaar. Hij kan uiteraard ook aangeven waarom hij het niet eens is met uw vordering, indien hij het er niet mee eens is. Het is verstandig om dit traject samen met een jurist in te zetten.

Conservatoir derdenbeslag

Conservatoir derdenbeslag is derdenbeslag dat niet uitvoerend, maar bewarend is. Het zorgt voor het ‘bevriezen’ van bepaalde zaken, waardoor deze niet kunnen worden weggegeven of verkocht. Dat kan van belang zijn indien u bang bent dat de schuldenaar zaken wegmaakt tijdens een proces, waardoor u er geen beslag meer op kunt leggen. Conservatoir derdenbeslag kan, indien goed gebruikt, ook als pressiemiddel worden ingezet.

Bij conservatoir derdenbeslag vraagt u de rechter ‘stiekem’ of u beslag mag leggen. De wederpartij kan geen verdediging voeren, want ze weten niet dat deze zaak speelt. Is de rechter het met u eens, dan mag u via een deurwaarder het conservatoir derdenbeslag leggen.

U moet wel binnen een door de rechter bepaalde termijn (meestal twee weken) een hoofdzaak aanhangig maken om het conservatoir derdenbeslag om te zetten naar executoriaal derdenbeslag. Doet u dat niet, dan vervalt het conservatoir derdenbeslag.

Conservatoir derdenbeslag leggen kan riskant zijn: doet u het verkeerd, dan kan dat betekenen dat het niet wordt toegewezen, dat het moet worden opgeheven en, echt vervelend, dat u schadevergoeding moet betalen. Laat u door een goede jurist bijstaan bij het leggen van conservatoir derdenbeslag.

Derdenbeslag bij u gelegd?

Het kan zo zijn dat u dit artikel leest, niet omdat u derdenbeslag wilt leggen, maar omdat er derdenbeslag bij u gelegd is, of dreigt gelegd te worden.

Een oplossing voor derdenbeslag kan liggen in overleg met de wederpartij of, indien nodig, door het starten van een kort geding. Het is verstandig voor beide zaken een goede jurist in te schakelen.

Derdenbeslag – Conclusie

Derdenbeslag is een manier om beslag te leggen op zaken die de schuldenaar nog niet onder zich heeft. Denk daarbij aan bankbeslag (op de bankrekening) en loonbeslag (bij de werkgever). Het leggen van derdenbeslag is aan een aantal regels gebonden. Meestal toetst de rechter of (derden)beslag mogelijk is.

Verkeerde keuzes in het beslagtraject kunnen leiden tot het niet mogen leggen van derdenbeslag en kunnen zelfs leiden tot het moeten betalen van schadevergoeding aan degene waar u beslag heeft gelegd. Om dat te voorkomen is het een goed idee om een goede jurist in de arm te nemen. Dat geldt ook voor wanneer bij uw eigen onderneming derdenbeslag is gelegd.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op