Ga naar inhoud

Disclaimer

WR Media, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Handel nooit op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Het feit dat juridische aangelegenheden erg specifiek kunnen zijn zorgt ervoor dat uw zaak anders kan zijn dan de zaak die hier beschreven wordt of de algemene regels die hier beschreven worden. De juiste handelswijze voor uw zaak kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op Recht voor Bedrijven. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het bovenstaande geldt óók voor alle niet betaalde adviezen die juristen van Recht voor Bedrijven geven. Hoewel onze juristen hun uiterste best doen eventuele adviezen correct uit te brengen, kunt u nooit enige rechten aan de adviezen ontlenen.

Heeft u een juridisch probleem, schakel dan een juridisch hulpverlener in zoals het Juridisch Loket, Vraag het de Meester, uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Eventueel kunnen wij u in contact brengen met een goede rechtsbijstandsverlener.

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op