Ga naar inhoud

Exoneratiebeding

2016 februari 12
door thom

Ondernemers lopen risico’s, waaronder het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bijvoorbeeld fouten in producten, verkeerde adviezen of te late opleveringen. Veel ondernemers besluiten daarom om die aansprakelijkheid uit te sluiten via een exoneratiebeding.

Hier bekijken we wat een exoneratiebeding is, op welke manieren u het kunt gebruiken en wanneer het (on)geldig is.

Exoneratiebeding

Met een exoneratiebeding kunt u de aansprakelijkheid die bestaat op grond van de wet uitsluiten. Dat kan een gehele uitsluiting van aansprakelijkheid zijn, maar een exoneratiebeding kan ook voor een gedeelte van de aansprakelijkheid werken.

Het beding wordt over het algemeen opgesteld voor zowel wanprestatie, als voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Natuurlijk geldt een dergelijk beding niet wanneer er een onrechtmatige daad is gepleegd zonder dat het beding is overeengekomen.

Er zijn twee zaken belangrijk bij het opstellen van een goed exoneratiebeding:

  1. Het exoneratiebeding moet correct worden overeengekomen.
  2. De inhoud van het exoneratiebeding moet juist zijn.

Hierna zullen we beiden bekijken.

1. Exoneratiebeding correct overeenkomen

Een exoneratiebeding moet correct zijn overeengekomen wil het gelden tussen u en uw klant of leverancier. De term ‘overeengekomen’ wil ook zeggen, dat het niet mogelijk is om eenzijdig het exoneratiebeding op te leggen, er moet dus een akkoord worden gegeven hiervoor.

Dat wil overigens niet zeggen dat dat een schriftelijke aanvaarding moet zijn. Ook een mondeling akkoord met een exoneratiebeding (en zelfs een stilzwijgende aanvaarding) is voldoende.

Let bij de stilzwijgende verklaring wel op: de stilzwijgende aanvaarding moet wel duidelijk zijn. Een aanvaarding van bijvoorbeeld het bordje ‘deelnemen op eigen risico’ dat (gedeeltelijk) wegvalt doordat er iets voor staat, is géén aanvaarding.

2. De inhoud van het exoneratiebeding moet juist zijn

Het exoneratiebeding mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Ook is het uitsluiten van opzet of bewuste roekeloosheid niet toegestaan. Onder bepaalde omstandigheden kan een exoneratiebeding zelfs misbruik van omstandigheden of strijd met de redelijkheid en billijkheid opleveren.

Exoneratiebedingen die in de algemene voorwaarden worden opgenomen worden nog strenger beoordeeld. Een dergelijk exoneratiebeding is onder meer niet geldig:

  • Als er geen redelijke mogelijkheid was om er kennis van te nemen.
  • Als een situatie ontstaat die als ‘onredelijk bezwarend’ voor de wederpartij kan worden aangemerkt. Dit geldt niet voor grote ondernemingen, terwijl consumenten hierbij een extra voordeel hebben omdat ze zich ook nog op de zwarte lijst en de grijze lijst met algemene voorwaarden kunnen beroepen. Zo kunnen ze gemakkelijk bewijzen dat een bepaald exoneratiebeding ongeldig is of dat de bewijslast bij u als ondernemer ligt.

Ook de jurisprudentie sluit nog een aantal zaken uit met betrekking tot het exoneratiebeding. Aangezien de jurisprudentie constant aan verandering onderhevig is, is het verstandig om hierover een jurist te raadplegen.

Hoe gebruikt u het exoneratiebeding?

Het gebruiken van een exoneratiebeding start met het goed opstellen ervan. Hierboven zijn al enkele tips gegeven over wat wél en wat niet is toegestaan. Gaat het om grote belangen, dan is het verstandig om een jurist aan de hand van de laatste jurisprudentie een op maat gemaakt exoneratiebeding te laten opstellen.

Over het algemeen zult u het exoneratiebeding willen inroepen zodra er een aansprakelijkheidstelling op de mat valt. In dat geval is het raadzaam om een jurist in te schakelen.

Exoneratiebeding – Samengevat

Met een exoneratiebeding kunt u als ondernemer aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk uitsluiten. Daarbij is van belang dat het exoneratiebeding zorgvuldig moet worden opgesteld, aangezien er een aantal wettelijke regels zijn én er veel jurisprudentie over bestaat. Zeker bij het opnemen van een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden is het verstandig om goed op uw tellen te passen.

Wilt u een exoneratiebeding op maat laten opstellen? Heeft u een conflict rondom een exoneratiebeding? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist.

Reacties zijn gesloten

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op