Ga naar inhoud

Internationaal zakendoen

2014 mei 23
door thom

Grensoverschrijdende transacties zijn in Nederland niet meer weg te denken. Natuurlijk waren we altijd al een handelsland, maar met onder meer het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie, liggen de kansen voor u als ondernemer voor het oprapen. Althans, als u weet van de hoed en de rand.

Hier gaan we even kort in op enkele belangrijke juridische aspecten van internationaal zakendoen.

Beoordelen van contracten bij internationaal zakendoen

Het hele internationaal zakendoen draait natuurlijk om de overeenkomst. Zonder overeenkomst, geen zakendoen. Natuurlijk beoordeelt u die overeenkomsten op hun inhoud. Bent u het niet eens met de afspraak dat u 10.000 euro moet betalen voor een bepaalde levering, dan tekent u de overeenkomst niet. Zover niets nieuws natuurlijk.

Er staan in de meeste (grensoverschrijdende) contracten echter ook andere bepalingen. Denk daarbij aan welk recht toepasselijk is, welke rechter bevoegd is, dat toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten of bijvoorbeeld dat de onderliggende overeenkomst alles behelst dat is afgesproken (de ‘entire agreement clausule’). Bij belangrijke overeenkomsten is het verstandig om een jurist in te schakelen die kan inschatten wat de risico’s zijn van de overeenkomst.

Een voorbeeld

U wilt bijvoorbeeld graag dat Nederlands recht van toepassing is, terwijl uw wederpartij vindt dat Zweeds recht van toepassing moet zijn. Een jurist kan u bijvoorbeeld adviseren over alternatieven (vaak wordt Engels recht gebruikt, alternatief is soms ook om bovenstaand Weens Koopverdrag van toepassing te laten zijn).

Het kan bijvoorbeeld ook zomaar zijn dat de wederpartij eist dat het Weens Koopverdrag van toepassing moet zijn om zo een gebalanceerde overeenkomst te verkrijgen. U weet wellicht dat dit vaak standaard wordt uitgesloten. Een goede jurist kan u vertellen dat de uitsluiting van het Weens Koopverdrag op een dergelijke grote schaal enkel komt doordat veel juristen niet bekend zijn met de materie. Spijtig, want dat is een gemiste kans voor hun cliënten. Mocht u toch van mening zijn dat het Weens Koopverdrag moet worden uitgesloten, dan kan dat bijvoorbeeld weer niet met de zin ‘Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing’, zoals wel eens wordt gedacht. Door het Nederlands recht wordt namelijk verwezen naar het Weens Koopverdrag, waardoor het alsnog van toepassing is. Uitsluiten moet expliciet.

Kortom: met het sluiten van de overeenkomst kunt u in een aantal sloten tegelijk lopen. Dat is niet erg, zolang uw wederpartij geen problemen maakt. Zodra dat wel gebeurt en de overeenkomst weer uit de la komt, plukt u de wrange vruchten van de onzorgvuldigheid of onwetendheid bij het sluiten ervan. Laat belangrijke overeenkomsten daarom nalezen door een goede jurist. Dat kost wat, maar scheelt veel problemen in de toekomst.

Handels- en leveringsvoorwaarden

In het internationaal zakendoen zijn ook standaard handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Daarmee wordt bepaald vanaf welk moment welke partij moet gaan betalen voor de levering van producten en vanaf welk moment welke partij het risico draagt.

De algemeen gebruikte voorwaarden zijn de zogenaamde ‘incoterms’, waarbij met drie letters wordt aangegeven welke verdeling van rechten en verplichtingen van toepassing is. Een goede uitleg van de verschillende incoterms en een verduidelijkende afbeelding, is hier te vinden [externe link].

Toepasselijk recht bij internationaal zakendoen

Hierboven werd het al even aangehaald, maar het beste is uiteraard dat u opneemt in de overeenkomst dat Nederlands recht van toepassing is. Soms kan dat ook niet, wanneer uw onderhandelingspositie niet sterk genoeg is. Dan moet u genoegen nemen met een minder gunstige oplossing.

Maakt u geen keuze, dan zijn allerhande Europeesrechtelijke en eventueel internationaalrechtelijke regels van toepassing. Die regels bepalen welk recht van toepassing is op uw overeenkomst. Een jurist die bekend is op dit vakgebied kan u vertellen hoe het zit in een specifiek geval.

Bevoegde rechter bij internationaal zakendoen

Niet altijd is de bevoegde rechter de rechter van het land waarvan het recht toepasselijk is. Het is daarom goed om op te nemen welke rechter bevoegd is om over geschillen te oordelen. Wederom heeft het kunnen doorduwen van beslissingen te maken met uw onderhandelingspositie.

Wederom: maakt u geen keuze, dan wordt bij een geschil de bevoegde rechter via Europese en internationale regelgeving bepaald. Dat hoeft niet per se goed voor u uit te pakken.

Internationaal zakendoen – Samenvatting

Het juridische gedeelte van het internationaal zakendoen concentreert zich in eerste instantie voornamelijk op het sluiten van goede overeenkomsten. Gaat het daar mis, dan bent u voor u het weet bij een Spaanse rechter aan het procederen onder Pools recht. Daar wordt u niet vrolijk van.

Een goede jurist kan uw grensoverschrijdende overeenkomsten zo opstellen dat de kans op problemen zo minimaal mogelijk is én dat bij eventuele problemen een goede en gemakkelijke oplossing voor de hand ligt.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op