Ga naar inhoud

Loon bij zieke werknemer

2014 januari 10
door thom

Wanneer er wordt gewerkt, hebben uw werknemers recht op loon. Wanneer er niet wordt gewerkt, hebben ze geen recht op  loon. Dat volgt uit de simpele arbeidsrechtelijke regel ‘geen arbeid, geen loon’. Toch zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel, waaronder de uitzondering voor de zieke werknemer.

In dit artikel wordt bekeken hoe het zit met het doorbetalen van het loon bij een zieke werknemer.

Zieke werknemer – Hoofdregel

Zodra een werknemer ziek wordt, moet u in beginsel zijn loon gewoon doorbetalen.  Een zieke werknemer kunt u ook niet zomaar ontslaan. Daarvoor gelden een aantal strenge regels, waardoor u ook op die manier niet de verplichting tot het doorbetalen van loon kunt ontlopen.

Niet altijd is er sprake van ziekte. Bij een zieke werknemer moet er een daling van het prestatievermogen optreden door een procesmatig gebeuren, bestaande uit een verstoring van lichamelijke of geestelijke functies.

Als dat het geval is, moet u de eerste twee jaar het loon van de werknemer doorbetalen. Dat geldt voor het loon tot zo’n 4000 euro per maand. Na twee jaar kunt u de zieke werknemer ontslaan en hoeft u hem geen loon meer te betalen. De werknemer kan dan gebruik maken van de WIA.

Gedurende het eerste jaar van ziekte, bent u als werkgever wettelijk verplicht om uw zieke werknemer 70% van zijn loon uit te keren. Vaak is deze verplichting echter verhoogd naar 100% in de cao, dus het is verstandig om die even na te slaan. Het eerste jaar ziekte moet minimaal het minimumloon uitbetaald worden aan de zieke werknemer. Uiteraard mag u meer uitkeren dan bovenstaande bedragen.

Geen loon voor zieke werknemer

U hoeft uw zieke werknemer niet altijd loon uit te betalen. Er zijn een aantal uitzonderingen.

  • Een zieke werknemer heeft geen recht op loon wanneer hij niet de waarheid heeft verteld bij eventuele belastbaarheidstesten die bij indiensttreding zijn gedaan;
  • Ook geen recht op loon bestaat wanneer hij zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt;
  • De zieke werknemer die zijn genezing belemmert hoeft u ook niet te betalen;
  • Dat geldt ook voor de zieke werknemer die loon wil maar niet meewerkt aan een plan van aanpak om passende arbeid te gaan verrichten of aan de maatregelen die hem daartoe in staat stellen;
  • Als hij wel meewerkt aan een plan van aanpak, maar niet aan het uitvoeren van de passende arbeid geldt ook dat hij geen recht op loon heeft;
  • Ten slotte heeft een zieke werknemer geen recht op loon wanneer hij te laat een aanvraag voor een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering doet.

Tijdelijk geen loon voor zieke werknemer

U kunt met uw werknemer afspreken dat hij niet altijd recht op loon heeft wanneer hij ziek wordt. U kunt dit voor een maximum van twee dagen afspreken, daarna moet u het loon van de zieke werknemer gewoon betalen volgens bovenstaande regels.

Heeft u een schoonmaakster in dienst voor minder dan vier dagen per week om bij u thuis het huishouden te doen, dan geldt voor u een gunstigere regeling. Dat geldt ook wanneer u ander huishoudelijk personeel in dienst heeft (bijvoorbeeld een oppas, kok, butler, au pair, kindermeisje et cetera).

Geen loon voor zieke werknemer wanneer hij u niet informeert

U mag als werkgever voorschriften opstellen over wat een zieke werknemer moet doen, zodat u kunt vaststellen of hij of zij recht heeft op loon. Dat moeten uiteraard wel redelijke voorschriften zijn én ze moeten op papier worden gezet.

Wanneer uw zieke werknemer niet aan deze voorschriften voldoet en u dus niet informeert, mag u het betalen van het loon tijdelijk stopzetten. Juridisch gezien wordt gesproken van ‘opschorten’. Dat houdt in dat u direct aan uw werknemer mededeelt dat u een beroep doet op opschorting wanneer hij u niet informeert.

Let op: het is belangrijk dat u direct nadat u erachter komt dat u mag opschorten, aan de zieke werknemer laat weten dat zijn loon opschort. Doet u dat niet direct, dan heeft u die mogelijkheid niet meer en zult u het loon van de zieke medewerker gewoon moeten doorbetalen.

Werknemer stelt loonvordering in

Wanneer u tegen een zieke werknemer zegt dat hij geen loon krijgt vanwege een van bovenstaande situaties, zal de werknemer niet blij zijn. De kans is aanwezig dat hij dan contact opneemt met een advocaat en op die manier u alsnog tot betaling probeert te dwingen. Hij zal een loonvordering instellen.

In dat geval is het verstandig om ook juridische bijstand in te winnen. Wij kunnen u daarmee helpen, maar u kunt uiteraard ook een andere advocaat inschakelen. Het is in elk geval verstandig dat u niet zonder verdere juridische kennis met de (advocaat van) de werknemer communiceert.

De werknemer zal in elk geval een loonvordering proberen in te stellen en kan dat voor de rechter laten komen indien u het loon niet betaalt. De loonvordering wordt in elk geval afgewezen door de rechter wanneer de werknemer bij de eis geen deskundigenoordeel (van het UWV) bijvoegt. Eventueel kan via de cao een andere onpartijdige deskundige worden aangewezen.

Advocaat verplicht?

Is een advocaat verplicht bij deze procedures? Nee, een advocaat is niet verplicht. U mag, met de kennis die u hierboven heeft opgedaan, zelf de buitengerechtelijke procedure voeren en zelf de procedure bij de rechter voeren.

Dat is echter niet verstandig. U weet immers niet zeker of u de juridische situatie wel goed inschat en u heeft (waarschijnlijk) weinig tot geen ervaring met het procederen voor de rechter. Daarnaast staat u al met 5-0 achter wanneer uw zieke werknemer wel een advocaat heeft ingeschakeld.

Het in de arm nemen van een advocaat kost u nu even wat geld, maar dat bedrag valt in het niet wanneer u een eventuele procedure verliest doordat u zelf een fout heeft gemaakt in die procedure.

Loon bij zieke werknemer – Samengevat

Het loon van een zieke werknemer moet u als werkgever gewoon doorbetalen. Minimaal 70% is de regel, tenzij in bijvoorbeeld de cao is afgesproken dat er meer doorbetaald moet worden. In een aantal gevallen hoeft u het loon van de zieke werknemer niet uit te betalen.

Een advocaat is niet verplicht bij een dergelijk conflict, ook niet wanneer u voor de rechter gedaagd wordt. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen in dat geval. Hij kan bekijken waar u juridisch gezien staat en kan samen met u een strategie bepalen. Daarnaast worden de kansen op een voor u goede afloop van de zaak meestal sterk vergroot.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op