Ga naar inhoud

Loonvordering

2014 januari 7
door thom

Wanneer u een werknemer in dienst heeft, zult u hem in beginsel moeten betalen. U betaalt hem het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Zou u dat niet doen, dan kan een werknemer een loonvordering instellen.

In dit artikel wordt die loonvordering nader bekeken. Ook wordt bekeken hoe het zit met ziekte, een arbeidsconflict of met een schorsing. Wanneer kan een werknemer een loonvordering indienen en wanneer niet?

Loonvordering werknemer

Als u het loon niet uitbetaalt als werkgever zijnde, kan een werknemer een loonvordering indienen. Die loonvordering zal inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente zijn. Of een loonvordering kans van slagen heeft, hangt af van de situatie.

Heeft u gewoonweg geen geld in kas, dan zal een werknemer waarschijnlijk geen loonvordering indienen. Hij is dan vaak meer gebaat bij een faillissementsaanvraag, aangezien hij al snel zal denken ‘van een kale kip kan men niet plukken’. Ben dus voorzichtig met het opgeven van de reden ‘geen geld’.

Betaalt u het loon niet uit omdat u daar een goede reden voor heeft (anders dan ‘geen geld’, dan moet worden gekeken naar wat er in de wet staat. Is de goede reden van u ook juridisch gezien een goede reden?

Daarnaast moet worden gekeken naar de tijdslijnen. Wordt de loonvordering meer dan vijf jaar nadat de aanspraak is ontstaan ingesteld, dan is uw werknemer te laat. De loonvordering is dan dus verjaard.

Loonvordering bij verzuim

Wanneer de werknemer niet op het werk verschijnt en hij daar geen geldige reden voor heeft, hoeft u hem zijn loon niet uit te betalen. De hoofdregel in dit geval is: ‘Geen arbeid, geen loon’.

Dat geldt uiteraard ook wanneer de werknemer met een slechte reden verzuimt om te verschijnen op het werk. Het op vrijdagmiddag op het terras willen zitten en daarom verzuimen betekent uiteraard niet dat u als werkgever daarvoor hoeft te betalen.

Uiteraard is een loonvordering van de werknemer in een dergelijk geval kansloos.

De loonvordering bij ziekte

Het kan zo zijn dat u besluit om uw werknemer het loon niet uit te betalen omdat hij ziek is en dus niet kan werken. ‘Geen arbeid, geen loon’, vindt u. Uw werknemer denkt iets anders en stelt een loonvordering in.

In beginsel geldt het beginsel van ‘geen arbeid, geen loon’, niet bij ziekte. U moet bij gewone ziekte vrijwel altijd het loon doorbetalen. Is uw werknemer echter niet ziek, maar heeft hij zich wel ziek gemeld, dan zou het wel kunnen dat u het loon inhoudt en u zich met succes tegen de loonvordering verzet. Er bestaan ook nog enkele andere uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet meewerkt aan re├»ntegratie of u niet goed informeert.

Ontstaat er een conflict en stelt de werknemer een loonvordering in, terwijl u aangeeft te betwijfelen dat hij ziek is, dan heeft de werknemer een deskundigenoordeel nodig, een ‘second opinion’. Die komt normaal gesproken van het UWV, maar kan ook van een andere onafhankelijke deskundige komen wanneer dat in de cao staat. Heeft uw werknemer geen second opinion aangevraagd, dan zal de loonvordering in dat geval niet slagen.

Loonvordering bij een arbeidsconflict

Wellicht zit u middenin een arbeidsconflict met uw werknemer en heeft de werknemer zijn werk neergelegd. Geen arbeid, geen loon?

In een dergelijk geval moet worden gekeken naar de reden van het arbeidsconflict en de vraag voor wiens rekening het verzuim van de werknemer redelijkerwijs behoort te komen.

Het is in dit geval regelmatig mogelijk dat u wel het loon inhoudt en een eventuele loonvordering afwendt.

Loonvordering bij schorsing

Wanneer u een werknemer heeft geschorst (of op non-actief heeft gesteld) vanwege gedragingen die niet acceptabel zijn binnen uw bedrijf, zult u de werknemer zijn loon moeten uitbetalen. Doet u dat niet, dan kan hij een succesvolle loonvordering instellen.

Dit lijkt niet redelijk, zeker niet wanneer de werknemer zelf grote schuld heeft aan de schorsing. Toch stelt de Hoge Raad dat u niet eenzijdig kunt beslissen dat de werknemer geen loon meer krijgt, ook niet bij een schorsing.

Wel is natuurlijk mogelijk dat u de werknemer bijvoorbeeld ontslag op staande voet geeft wanneer de gedraging dusdanig ernstig is dat dat gerechtvaardigd is. Het loon hoeft dan niet meer te worden uitbetaald. Een eventuele loonvordering van de werknemer zal dan voor de rechter getoetst gaan worden. Voordat u ontslag op staande voet geeft, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Doe dat snel: ontslag op staande voet moet snel worden gegeven. Doet u dat niet, dan vervalt de grond daarvoor (en heeft een loonvordering van de werknemer grote kans van slagen).

Heeft u een advocaat nodig?

Een loonvordering wordt door de werknemer ingesteld bij de kantonrechter. Dat is de bevoegde rechter bij arbeidsrechtsgeschillen. U mag zelf de verdediging voeren, zonder een advocaat daarbij te gebruiken.

Gezien de aanzienlijke belangen die spelen in dergelijke zaken, is het verstandig om wel met een advocaat te procederen. Hij of zij is op de hoogte van de relevante regelgeving en jurisprudentie in uw zaak en kan zo een goed juridisch verweer opbouwen.

Loonvordering – Samengevat

Een loonvordering komt van een werknemer die vindt dat hij nog loon van u als werkgever tegoed heeft. U bent waarschijnlijk van mening dat dat niet zo is, reden waarom u het loon niet heeft uitbetaald.

Vaak mag het loon wettelijk gezien niet worden ingehouden. Denk daarbij aan een zieke werknemer of een werknemer die geschorst is. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze regel.

In sommige gevallen mag het loon echter wel worden ingehouden. Dat is soms het geval bij een arbeidsconflict en wanneer de werknemer niet heeft gewerkt zonder reden.

Een advocaat is niet per se nodig, maar is wel verstandig bij een loonvordering van enige omvang. Over het algemeen geldt: hoe sneller u bijstand zoekt, hoe groter de kans op een goede afloop van het conflict.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op