Ga naar inhoud

Misbruik van omstandigheden

2014 mei 25
door thom

Normaal gesproken gaat u overeenkomsten aan met personen die dat uit vrije wil doen, terwijl u ook uit vrij wil handelt. In sommige gevallen, is het bepalen van die wil echter niet meer zo vrij: u wordt feitelijk ‘gedwongen’ om een bepaalde keuze te maken.

Dit kan misbruik van omstandigheden opleveren. Hier bekijken we wat misbruik van omstandigheden precies inhoudt en hoe dat u kan helpen.

Misbruik van omstandigheden

Misbruik van omstandigheden is volgens de wet aanwezig wanneer iemand het totstandkomen van een rechtshandeling bevordert, terwijl hij weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden bewogen wordt tot het verrichten van die rechtshandeling en terwijl hij eigenlijk die persoon zou moeten weerhouden van het aangaan van de rechtshandeling.

De bijzondere omstandigheden bij misbruik van omstandigheden zijn te vinden in noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid.

De wet geeft verder nog enkele specifieke regelingen voor misbruik van omstandigheden met betrekking met bijvoorbeeld een schenking. In een dergelijk geval is misbruik van omstandigheden veel sneller aan de orde.

Kortom: voor het aanwezig zijn van misbruik van omstandigheden moet er eerst aan bovenstaande voorwaarden voldaan zijn. Is dat niet het geval, dan kan er ook geen misbruik van omstandigheden zijn. Het is verstandig om een jurist in te schakelen om te bezien of er in uw specifieke geval een beroep kan worden gedaan op misbruik van omstandigheden.

Misbruik van omstandigheden – Gevolgen

Wanneer er is vastgesteld dat er sprake is van misbruik van omstandigheden, zitten daar als juridisch gevolg de ‘vernietigbaarheid’ aan vast. Dat houdt in dat degene die de misbruik van omstandigheden inroept, de rechtshandeling (overeenkomst) kan vernietigen.

Daardoor stopt de overeenkomst met bestaan én wordt de overeenkomst gezien als nooit te hebben bestaan. Eventuele nog verschuldigde prestaties hoeven niet meer te worden nagekomen, eventuele al betaalde gelden moeten terug worden gestort en eventuele reeds geleverde goederen moeten ook terug worden geleverd.

Ook in het geval van diensten is misbruik van omstandigheden mogelijk. De gevolgen ervan zijn dan hetzelfde, met inachtneming van een correctie voor de dienst. Immers: en dienst kan bij misbruik van omstandigheden niet worden ‘teruggegeven’ zoals een goed.

Misbruik van omstandigheden – Samenvatting

Misbruik van omstandigheden is een wettelijke grond om een overeenkomst te vernietigen. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat er sprake is van misbruik van omstandigheden, zoals hierboven te zien is. Verder zijn er nog enkele bepalingen in de wet die specifiek gaan over misbruik van omstandigheden en die misbruik van omstandigheden gemakkelijker bewijsbaar maken of bijvoorbeeld uitsluiten.

Het verdient aanbeveling om samen met een jurist te bekijken of er sprake is van misbruik van omstandigheden. Dit geldt zeker aangezien de wederpartij het vaak niet eens is met de vernietiging van de overeenkomst en daardoor een procedure bij de rechter moet worden gestart (of door de wederpartij wordt gestart).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op