Ga naar inhoud

Schadevergoeding bij wanprestatie van leverancier of klant

2016 februari 17
door thom

Wanneer uw klant of leverancier zich niet aan zijn verplichtingen houdt, kan het gebeuren dat u daardoor schade lijdt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u door de wanprestatie van uw leverancier zelf uw verplichtingen naar uw klant niet kunt nakomen. In veel van die gevallen komt u in aanmerking voor wanprestatie.

In dit artikel komt aan de orde wanneer u schadevergoeding kunt vorderen bij een leverancier of klant die zijn afspraken niet nakomt. We bekijken wat de rol van een ingebrekestelling hierin is en wanneer u géén schadevergoeding kunt vorderen. Van belang is, dat het hier om de algemene regels rondom overeenkomsten gaat: bij bijzondere overeenkomsten zoals de arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst kunnen andere regels gelden.

Schadevergoeding bij wanprestatie van leverancier of klant

Er is sprake van wanprestatie zodra uw klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. Er is dan echter nog niet altijd direct een recht op schadevergoeding:

  • is nakoming helemaal niet meer mogelijk, dan kunt u schadevergoeding vorderen;
  • is nakoming direct of later wél nog mogelijk, dan is schadevergoeding enkel mogelijk indien er sprake is van verzuim.

Dit verzuim kan op meerdere manieren intreden, waaronder:

  • doordat een finale termijn verstrijkt (bijvoorbeeld doordat u had aangegeven dat levering vóór een bepaalde datum moest gebeuren);
  • doordat uw klant of leverancier u laat weten dat hij niet meer aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • doordat u een ingebrekestelling verzendt.

Twijfelt u of er sprake is van verzuim (en dus van een recht op schadevergoeding)? Dan is het altijd verstandig om een ingebrekestelling te verzenden. Meer informatie hierover kan worden gevonden in het artikel over de ingebrekestelling.

Hoeveel schadevergoeding bij wanprestatie?

Wanneer er sprake is van wanprestatie en er een recht op schadevergoeding bestaat, is natuurlijk de vraag hoeveel schadevergoeding kan worden gevorderd. Van belang is dat het hier gaat om bewijsbare schade: schade die niet kan worden bewezen, zal in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Er kunnen twee soorten schade worden verhaald op de klant of leverancier:

  • Vermogensschade
  • Niet-vermogensschade

In zakelijke relaties zal er over het algemeen enkel sprake zijn van vermogensschade. Het vorderen van dit soort schadevergoeding is dan ook relatief gemakkelijk vergeleken met niet-vermogensschade. Onder meer geleden verlies, misgelopen winst en kosten om het verlies te beperken komen voor vergoeding in aanmerking. Ook kosten voor bijvoorbeeld de vaststelling van de schade zijn in sommige gevallen te verhalen op klant of leverancier.

Contractuele regelingen van schadevergoeding bij wanprestatie

Het kunnen vorderen van schadevergoeding bij wanprestatie van een leverancier of een klant, is mede afhankelijk van de overeenkomst die is verbroken. Vaak bevat de overeenkomst (of de daarbij behorende algemene voorwaarden) namelijk een verruiming of beperking van de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen:

  • Verruiming. Een verruiming van aansprakelijkheid heeft vaak het karakter van een vrijwaring of een garantie. Een verruiming van aansprakelijkheid werkt uiteraard in het nadeel van degene die wanprestatie pleegt.
  • Beperking. Een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid wordt gedaan met een zogenaamd exoneratiebeding. Een dergelijke regeling die schadevergoeding bij wanprestatie uitsluit of beperkt is niet altijd geldig. Zeker indien de uitsluiting wordt gedaan in de algemene voorwaarden van uw klant of leverancier zijn er vaak nog mogelijkheden.

Twijfelt u aan de geldigheid van contractuele verruimingen of beperkingen van aansprakelijkheid? Dan is het raadzaam om een jurist te raadplegen.

Klant of leverancier wil geen schadevergoeding betalen, wat nu?

Wanneer uw klant of leverancier geen schadevergoeding wil betalen, kunt u dat afdwingen. In eerste instantie kunt u dat zelf proberen, maar als dat niet werkt, zult u naar de rechter moeten. Daarvoor zal een dagvaarding moeten worden uitgebracht. Het is niet aan te bevelen om dat zelf te doen: schakel hiervoor een jurist in.

De juridische kosten kunt u in zijn geheel of voor een gedeelte verhalen op de leverancier of klant. Dat geldt zowel voor het incassotraject vóór een rechtszaak als voor de kosten die in een rechtszaak moeten worden gemaakt.

Schadevergoeding bij wanprestatie – Samengevat

Wanneer er sprake is van wanprestatie kan onder bovenstaande voorwaarden een schadevergoeding worden gevorderd. In beginsel kan de volledige schade die is geleden worden verhaald op de klant of leverancier, zolang dat bewijsbaar is en er geen (geldige) contractuele uitsluitingen bestaan.

Ontstaat er een conflict over het moeten betalen van schadevergoeding? Dan kunt u het best een jurist inschakelen. De kosten van het verhalen van schadevergoeding kunnen (grotendeels) op uw klant of leverancier worden verhaald.

Reacties zijn gesloten

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op