Ga naar inhoud

Wanprestatie

2016 februari 13
door thom

Als ondernemer komt u in uw ondernemersleven waarschijnlijk wel een keer in aanraking met wanprestatie. Denk daarbij aan een leverancier die niet levert of een klant die niet betaalt.

In dit artikel komt aan de orde wanneer er juridisch gezien precies sprake is van wanprestatie. Tevens bekijken we wat de mogelijkheden zijn wanneer u wordt geconfronteerd met wanprestatie.

Wanprestatie

Er is sprake van wanprestatie wanneer uw contractpartner zijn verplichtingen niet nakomt, dus (bijvoorbeeld) de goederen niet levert of niet betaalt. Ook het slechts gedeeltelijk nakomen van de verplichtingen of het niet correct nakomen (denk aan een levering van kapotte producten) kan wanprestatie opleveren. In zijn algemeenheid kan worden gezegd, dat elke (negatieve) afwijking van wat is afgesproken wanprestatie oplevert.

Van belang is dat we in dit artikel de algemene regels rondom wanprestatie bespreken. Wanneer er sprake is van bijzondere overeenkomsten (denk aan bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht), kunnen extra voorwaarden en regels van toepassing zijn.

Wanprestatie aanpakken

Wanneer definitief is vastgesteld dat er sprake is van wanprestatie, staan u een aantal verschillende mogelijkheden ter beschikking.

  • Nakoming. Afspraak is afspraak: u kunt bij wanprestatie daarom altijd van de klant of leverancier verwachten dat hij gewoon zijn verplichtingen nakomt.
  • Opschorting. Het opschorten van uw eigen verplichtingen kunt u doen zodra er sprake is van wanprestatie. Moet u nog goederen of diensten leveren, dan houdt u die bij opschorting achter totdat de betaling is gedaan. Moet u nog betalen, dan kunt u door uw opschortingsrecht in te roepen wachten totdat de wederpartij zijn goederen of diensten heeft geleverd.
  • Ontbinding. Het is mogelijk om de overeenkomst met de klant of leverancier te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie. Van belang is natuurlijk wel, dat deze wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding te kunnen dragen.
  • Schadevergoeding. Schadevergoeding kan bij wanprestatie bijvoorbeeld worden gevraagd naast nakoming of ontbinding, maar ook als vervanging van nakoming. Welke variant het beste is, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Van belang bij het vorderen van ontbinding en/of schadevergoeding is, dat er in veel gevallen sprake moet zijn van ‘verzuim’. Bij ontbinding moet dat als nakoming direct nog mogelijk zou kunnen zijn. Bij schadevergoeding moet dat als nakoming direct of over enige tijd nog mogelijk zou kunnen zijn. Het ‘verzuim’ treedt over het algemeen in door het verstrijken van een ‘deadline’ of door het verzenden van een sommatiebrief met ingebrekestelling.

In sommige gevallen kunnen u ook nog andere opties open staan dan de bovenstaande. Daarom is het altijd verstandig om bij wanprestatie een jurist te raadplegen.

Bewijs van wanprestatie

Wilt u een van de hiervoor beschreven acties ondernemen, dan zult u moeten bewijzen dat er sprake is van wanprestatie. Het bewijzen van wanprestatie komt in beginsel neer op het bewijzen van twee dingen:

  1. Bewijs van wat precies is afgesproken. Als er moet worden bewezen dat er sprake is van wanprestatie, zal er eerst moeten worden bekeken aan welke verplichtingen uw klant of leverancier zich diende te houden. Het is dan ook verstandig om vooraf altijd alle afspraken goed op papier te zetten en om niet uit te gaan van een mondelinge overeenkomst.
  2. Bewijs van de wanprestatie zelf. Het bewijs van de wanprestatie zelf is soms gemakkelijk, bijvoorbeeld indien een leverancier helemaal niet heeft geleverd. In veel andere gevallen is het lastig, bijvoorbeeld als een leverancier stelt dat hij geen kapotte producten heeft geleverd, terwijl dat wel zo is.

Twijfelt u over de vraag of er sprake is van wanprestatie en/of over het bewijs van deze wanprestatie? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist.

Bent u in conflict met uw klant of leverancier?

Indien u in conflict met uw klant of leverancier (of een andere derde) bent geraakt en dat conflict gaat over wanprestatie, is het meestal verstandig om eerst zelf te bekijken of er nog een oplossing mogelijk is. Immers: vaak is bijvoorbeeld bij wanbetaling het treffen van een betalingsregeling nog mogelijk. Zo verspeelt u niet uw waardevolle klant.

Is de wanprestatie niet onderling op te lossen en is het belang hoog genoeg? Dan is het raadzaam om een jurist in te schakelen. Het is aan te bevelen om daar niet te lang mee te wachten nadat is gebleken dat een onderlinge oplossing met betrekking tot de wanprestatie niet meer mogelijk is. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe groter de kans op een goede uitkomst.

Wanprestatie – Samengevat

Als ondernemer komt u uw verplichtingen goed na en verwacht u dat anderen dat ook doen. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van wanprestatie. Afhankelijk van de precieze situatie heeft u dan een aantal mogelijkheden, van opschorting van uw verplichtingen tot ontbinding tot het vorderen van schadevergoeding.

Is er een conflict ontstaan vanwege wanprestatie en kunt u het niet zelf oplossen? In dat geval is het aan te bevelen om een jurist in te schakelen.

Reacties zijn gesloten

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op