Ga naar inhoud

Werknemer steeds te laat: schorsing of ontslag?

2014 juli 30
door thom

Iedereen verslaapt zich wel eens en als ondernemer zal dat u ook vast wel eens zijn overkomen. Wat u waarschijnlijk nooit is overkomen is dat u zich elke week één of meerdere keren verslaapt en daardoor te laat komt. Toch krijgen sommige werknemers het klaar. Ook zijn er werknemers die regelmatig te laat komen door andere redenen.

In dit artikel bekijken we wat u als ondernemer daaraan kunt doen. Mag u zomaar iemand schorsen? Mag u hem ontslaan? Is ontslag op staande voet zelfs geoorloofd?

Zoek het achterliggende probleem

Wanneer een werknemer steeds te laat komt, is het van belang dat u zicht krijgt op de reden waarom dat zo is. De reden daarvoor is tweeledig.

Allereerst is het vanuit HR-oogpunt verstandig om te bekijken of deze medewerker (als hij zijn werk goed doet) behouden kan blijven voor uw onderneming. Zoek samen naar een oplossing, dat scheelt veel juridische problemen als u eruit komt. Wellicht is hij op bepaalde dagen altijd te laat omdat hij zijn kinderen naar school moet brengen, of misschien heeft hij een terminaal zieke moeder waar hij dagelijks ’s ochtends even langs moet. Bij veel banen zou het een oplossing kunnen zijn om hem later te laten beginnen en tot later te laten doorwerken. Let wel: dat bent u (behoudens uitzonderingen) als werkgever niet verplicht!

Ten tweede is het juridisch gezien van belang om het achterliggende probleem te zoeken. Komt uw werknemer steeds te laat doordat hij zoveel moet overwerken, oververmoeid is en tegen een burn-out aanzit, dan moet u als werkgever ingrijpen. Doet u dat niet, dan zou u schadeplichtig kunnen zijn indien de werknemer daadwerkelijk overspannen raakt of een burn-out krijgt.

Kortom: de zoektocht naar het achterliggende probleem bij steeds te laat komen is van belang. Afhankelijk van de (tweede) vraag of u als werkgever ‘schuld’ heeft aan het te laat komen, kunt u onderstaande wegen van schorsing of ontslag inzetten.

Schorsing bij te laat komen

Wanneer u geconfronteerd wordt met een werknemer die altijd te laat is zonder een goede reden, kunt u maatregelen treffen. Een van die maatregelen is het geven van een schorsing.

Feit is, dat u als werkgever tijdig loon moet betalen, maar dat u aan de andere kant mag verwachten dat een werknemer tijdig arbeid levert én op zijn arbeidsplek aanwezig is. Toch is een schorsing vanwege het te laat komen niet voldoende om het loon stop te zetten. De schorsing valt in de risicosfeer van u als werkgever, waardoor u bij een schorsing altijd het loon moet doorbetalen. ‘Geen arbeid, geen loon’, geldt dus niet bij de schorsing.

Het risico bestaat dat de werknemer de schorsing dus zal zien als ‘betaald verlof’.

Ontslag bij te laat komen

Heeft een schorsing geen nut, of vermoedt u dat de schorsing geen nut heeft, dan kunt u eventueel het ultieme middel inzetten: ontslag. Daarvoor zijn een aantal mogelijkheden:

  • Ontslag op staande voet;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Ontslag via het UWV;
  • Ontslag via de kantonrechter.

Ontslag op staande voet is lastig te geven voor één keer te laat komen, hoewel het wel gegeven zou kunnen worden voor structureel te laat komen (afhankelijk van het geval). Levert het in een bepaald geval een dringende reden op, dan moet het ontslag op staande voet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer.

Ontslag met wederzijds goedvinden kan enkel met instemming van de medewerker. Dit zal derhalve in het geval van stelselmatig te laat komen niet zo snel gebeuren, echter, het kan wel voor de werknemer een goede manier zijn om netjes afscheid van het bedrijf te nemen én (indien er een goede vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld) om zijn ww-rechten te behouden.

Ontslag via het UWV is een goede mogelijkheid indien de werknemer steeds te laat komt. Daarbij vraagt u als werkgever een ontslagvergunning voor de werknemer aan. U hoeft in dat geval niet af te spiegelen. De werknemer kan nog verweer voeren bij het UWV. In sommige gevallen, kan de werknemer ook achteraf nog schadevergoeding eisen via een kennelijk onredelijk ontslag-procedure.

Ontslag via de kantonrechter is in het geval van een werknemer die steeds te laat komt ook een mogelijkheid. U zult dan echter wederom moeten aantonen dat er sprake is van een dringende reden of dat er sprake is van een verandering in de omstandigheden. Tevens loopt u het risico dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigt en de werknemer een ontslagvergoeding meegeeft (uit uw zak uiteraard). Dat zal echter enkel gebeuren indien u ook schuld heeft in het geheel: met enkel een steeds te laat komende werknemer zal dat niet zo snel het geval zijn.

Bewijs

Recht hebben is één, recht krijgen is twee. Daarom is het verstandig om bewijs te vergaren wanneer een werknemer steeds te laat is. Denk daarbij in elk geval aan door u verzonden schriftelijke aanmaningen om op tijd te komen en bevestigingen van gespreksverslagen (eventueel door de werknemer ondertekend). Zo kan een werknemer nooit claimen dat hij altijd op tijd was.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Let op: In je reactie kun je basis HTML gebruiken. Je e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden.

Abonneer je op deze reactiestroom via RSS

Recht voor Bedrijven is een initiatief van:

Wet & Recht Juristen

U kunt hier terecht voor:

> Juridisch advies
> Contracten
> Procederen

Laat uw zaak beoordelen door ervaren juristen.

Neem contact op